Praktijk & ondersteuning

Het project ‘Versterking burgerschap in het vo’ van de VO-raad faciliteert bestuurders en schoolleiders bij het vormgeven van goed burgerschapsonderwijs; van het (door)ontwikkelen van een visie - vormgegeven vanuit de eigen schoolvisie - en de vertaling hiervan naar doelen, beleid en praktijk tot het borgen van burgerschap in de school.

U kunt hierbij gebruikmaken van een uitgebreid aanbod:

Handboek ‘Burgerschapsonderwijs in het vo’

Aan de hand van praktische tips, good practices en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek kunt u met dit handboek zelf invulling geven aan burgerschapsvorming op uw school. Door de werkvormen en voorbeelden wordt het vaak zo abstracte begrip burgerschap concreet en hanteerbaar.

Het handboek is geschreven door Bram Eidhof (oprichter Schoolstrijd en Assistent Professor Burgerschapsonderwijs aan de Universiteit van Amsterdam) en wordt uitgegeven door ProDemos, waar de VO-raad voor burgerschap een samenwerking mee is aangegaan. Iedere vo-school kan kosteloos twee hard copy exemplaren aanvragen via burgerschap@vo-raad.nl of de online versie van het handboek downloaden.

Praktijkvoorbeelden burgerschap

Daarnaast kunt u inspiratie putten uit een aantal goede voorbeelden van hoe vo-scholen op diverse wijze vormgeven aan burgerschapsonderwijs
 

Ter inspiratie: het project 'Versterking burgerschap' heeft in beeld gebracht wat allemaal onder burgerschap kan vallen.

 

Projectmedewerker voorkomen van zittenblijven, brede vorming, burgerschap

Ninouk Voortjes

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2