Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Burgerschap
Met het project ‘Versterking burgerschap in het vo’ zet de VO-raad zich in om bestuurders en schoolleiders in de gelegenheid te stellen een impuls te geven aan het burgerschapsonderwijs. Het streven is om u te faciliteren bij het (verder) ontwikkelen van een visie op burgerschapsonderwijs – vormgegeven vanuit de eigen schoolvisie – en de vertaling hiervan naar doelen, beleid en praktijk.

Leernetwerken Burgerschap

Voor veel scholen is ‘burgerschap’ nog een grijs gebied. Niet altijd is duidelijk wat er precies mee wordt bedoeld. Binnen het project ‘Versterking burgerschap’ kunt u deelnemen aan een leernetwerk om hier samen met collega’s over in gesprek te gaan (aan de hand van de wettelijke verduidelijking), en ervaringen, lessen en expertise te delen rond het vormgeven van goed burgerschapsonderwijs. Het netwerk kan ook actief gebruikt worden voor het oplossen van praktische vraagstukken. Dit alles gaat onder begeleiding van een procesbegeleider en met inbreng van experts.

Een leernetwerk bestaat uit vier bijeenkomsten in 2019 met een doorloop in 2020 en vindt plaats op de scholen van de deelnemers. Per school kunnen twee mensen deelnemen. Eén daarvan is schoolleider.
 
Geïnteresseerd? U kunt zich aanmelden via het online formulier. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met burgerschap@vo-raad.nl.