Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Burgerschap
Het project ‘Versterking burgerschap in het vo’ van de VO-raad faciliteert bestuurders en schoolleiders bij het vormgeven van goed burgerschapsonderwijs; van het (door)ontwikkelen van een visie - vormgegeven vanuit de eigen schoolvisie - en de vertaling hiervan naar doelen, beleid en praktijk tot het borgen van burgerschap in de school.

U kunt hierbij gebruikmaken van een uitgebreid aanbod:

Handboek ‘Burgerschapsonderwijs in het vo’

Aan de hand van praktische tips, good practices en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek kunt u met dit handboek zelf invulling geven aan burgerschapsvorming op uw school. Door de werkvormen en voorbeelden wordt het vaak zo abstracte begrip burgerschap concreet en hanteerbaar.

Het handboek is geschreven door Bram Eidhof (oprichter Schoolstrijd en Assistent Professor Burgerschapsonderwijs aan de Universiteit van Amsterdam) en wordt uitgegeven door ProDemos, waar de VO-raad voor burgerschap een samenwerking mee is aangegaan. Iedere vo-school kan kosteloos twee hard copy exemplaren aanvragen via burgerschap@vo-raad.nl. U kunt ook de online versie van het handboek downloaden.

De VO-raad vraagt scholen die gaan werken met het handboek om een terugkoppeling te geven. Volgend jaar stellen we waar nodig het handboek bij, op basis van alle input van de scholen.

Individueel traject op maat

Scholen kunnen zich daarnaast aanmelden voor een individueel traject op maat om het burgerschapsonderwijs verder te brengen. Onder begeleiding van een deskundige procesbegeleider werkt u hierbij doelgericht en samenhangend - vanuit de eigen visie - aan concrete doelen en de uitwerking in de praktijk. In het traject wordt gebruikgemaakt van het bovengenoemde handboek Burgerschapsonderwijs en wordt u begeleid door de auteur daarvan, Bram Eidhof.

Het traject loopt van september 2019 tot september 2020 en bevat vijf a zes sessies. Bij de start vindt een intakegesprek plaats, waar samen met de procesbegeleider de te behalen doelen bepaald worden. U kunt zich aanmelden via het online formulier

Leernetwerken ‘Burgerschap in de school’

Naast een individueel traject kunt u ook deelnemen aan een leernetwerk ‘Burgerschap in de school’. Hierbij gaat u onder begeleiding van een procesbegeleider en met inbreng van experts, samen met andere scholen aan de slag met het vormgeven van burgerschapsonderwijs. Als deelnemer ontwikkelt u zo nieuwe inzichten, oplossingen en/of werkwijzen en maakt u kennis met de praktijk en ervaringen van collega-scholen. De netwerken starten in juli en september 2019. Lees meer en meld u aan.

Informatiebijeenkomsten en masterclasses

Dit najaar organiseert de VO-raad ook vier regionale informatiebijeenkomsten over de ontwikkelingen rond burgerschapsonderwijs en wat dit concreet voor scholen betekent. De bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met de Academische Werkplaats Sociale Kwaliteit en een school uit de regio die vooroploopt in het aanbieden van burgerschapsonderwijs. De bijeenkomsten vinden plaats in:

  • Regio Noord: Zwolle
  • Regio Zuid: Eindhoven
  • Regio Zuidwest: Rotterdam
  • Regio Midden: Omgeving Utrecht

Wij informeren u zo spoedig mogelijk over de data, precieze locaties en aanmeldmogelijkheid.

Het project ‘Burgerschap in het vo’ zal ook een aantal masterclasses verzorgen over actuele thema’s die met burgerschap op school te maken hebben. Meer informatie hierover volgt dit najaar.

Ter inspiratie: het project 'Versterking burgerschap' heeft in beeld gebracht wat allemaal onder burgerschap kan vallen.

Projectmedewerker voorkomen van zittenblijven, onderwijs aan nieuwkomers, brede vorming, burgerschap

Ninouk Voortjes

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2