Praktijk & ondersteuning

Het project ‘Versterking burgerschap in het vo’ van de VO-raad faciliteert bestuurders en schoolleiders bij het vormgeven van goed burgerschapsonderwijs; van het (door)ontwikkelen van een visie - vormgegeven vanuit de eigen schoolvisie - en de vertaling hiervan naar doelen, beleid en praktijk tot het borgen van burgerschap in de school.

Overzicht

Publicatie Burgerschap vanuit eigen identiteit Hoe zorg je ervoor dat burgerschapsonderwijs aansluit bij de waarden en visie van jouw school? 

Publicatie 'IJkpunten voor goed burgerschapsonderwijs' - te gebruiken als praktijkgerichte 'checklist' voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Zie ter inspiratie ook de publicatie '9 IJkpunten met voorbeelden uit de praktijk'.

QuickScan Burgerschap. De QuickScan geeft inzicht in waar een school staat als het gaat om burgerschap in de school en op welke onderdelen een school zich nog verder kan ontwikkelen. 

Katern VO-academie 'Burgerschap in het vo'. Dit katern schetst een beeld van burgerschapsonderwijs in de school en van de rol die schoolleiders en bestuurders daarbij kunnen spelen. Experts delen hun inzichten en schoolleiders vertellen hoe zij burgerschap precies vormgeven binnen hun organisatie.

Toolbox Burgerschap. Deze toolbox is gevuld met tips, links en informatie om een volgende stap te zetten in het burgerschapsonderwijs.

BurgerSmaken. Op een ontspannen en effectieve manier in gesprek met collega's over burgerschap? Dat kan met de gesprekstool BurgerSmaken.

Videoreeks burgerschapsonderwijs. In zes video's word je bijgepraat over de grote lijnen van zes verschillende thema's. Bij elke informatieve video hoort ook een Q&A. 

BurgerschapsBorrels. Kijk hier alle BurgerschapsBorrels van 2020-2021 terug!

Praktijkvoorbeelden: Je kunt ook inspiratie putten uit een aantal goede voorbeelden van hoe scholen op diverse wijze invulling geven aan burgerschapsonderwijs. Een reeks artikelen is ook gebundeld in de uitgave: 'Aandacht voor burgerschap'

Handboek Burgerschap. Aan de hand van praktische tips, good practices en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek kun je met het dit handboek zelf invulling geven aan burgerschapsvorming op jouw school. Met werkvormen en voorbeelden.

Auteur: dr. Bram Eidhof (werkzaam voor onder meer de Universiteit voor Humanistiek), met bijdragen van Coen Gelinck en Hessel Nieuwelink. Uitgever: ProDemos in samenwerking met de VO-raad. Elke vo-school kan ook kosteloos een hard copy exemplaar aanvragen via: burgerschap@vo-raad.nl 

Marktplein Burgerschap: een kleine greep uit het veelzijdige aanbod voor burgerschapslessn in de klas. 

'Burgerschap vo' op LinkedIn!  Volg deze pagina voor meer inspiratie voor het vormgeven van burgerschapsonderwijs: actualiteiten, praktische tips, praktijkvoorbeelden en meer. 

'Poster: Burgerschap kun je leren!' Deze poster maakt inzichtelijk welke thema's allemaal onder burgerschap vallen. 

 

 

Projectmedewerker Burgerschap, Regionale Samenwerking, Goed Bestuur

Sjoerd Vrijburg

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2