Wat speelt er?

Goed financieel management door het schoolbestuur is een essentiële voorwaarde voor het kunnen bieden van goed onderwijs en is de afgelopen jaren – door ontwikkelingen als oplopende (loon)kosten en dalende leerlingenaantallen – alleen maar belangrijker geworden. Het is dus belangrijk hier aandacht voor te blijven hebben en te kijken op welke gebieden eventueel verdere professionalisering gewenst is.

Bijna tien jaar geleden (september 2009) concludeerde de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen in het rapport ‘Financieel beleid van onderwijsinstellingen’ dat in met name het primair en voortgezet onderwijs onvoldoende financiële deskundigheid aanwezig was. Sindsdien zijn in het onderwijsveld verschillende acties uitgevoerd om die financiële deskundigheid te verbeteren.

Dat dit effect heeft gesorteerd, blijkt onder andere uit het feit dat nog slechts een beperkt aantal besturen in het vo onder aangepast financieel toezicht staat. Momenteel gaat het om 5 besturen. In 2014 waren dit er nog 13.

Aangezien de financiële uitdagingen voor scholen de komende jaren naar verwachting verder zullen toenemen, onderstreept de VO-raad dat het belangrijk is om als schoolbestuur blijvende aandacht te hebben voor goed financieel management en te blijven investeren in financiële deskundigheid. De VO-raad ondersteunt schoolbestuurders en financiële medewerkers (zoals controllers) op dit vlak. 

Senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Nico van Zuylen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Paul Huisman

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2