Praktijk & ondersteuning

Veel besturen en scholen in het vo nemen de meer ‘traditionele situatie’ met vaste rollen, lessen, uren en vakken al kritisch onder de loep, vanuit het idee van onderwijs- en schoolontwikkeling. De afgelopen jaren zijn inspirerende voorbeelden in kaart gebracht. De VO-raad streeft ernaar scholen de komende jaren handvatten te bieden hoe scholen anders organiseren een plek kunnen geven in de organisatie.

De VO-raad heeft praktijkvoorbeelden uit de sector opgehaald en gebundeld in een catalogus Anders organiseren als oplossing voor het lerarentekort?. De catalogus is geschreven vanuit het perspectief van het lerarentekort, maar biedt breder inspiratie over de mogelijkheden en opbrengsten van anders organiseren. De voorbeelden zijn ingedeeld in vier categorieën: samenwerking tussen leraren, de inzet van ander personeel, samenwerken met de omgeving en vormen van onderwijs op maat.

Daarnaast is het leernetwerk Anders organiseren en ontwikkeltijd van start. Het leernetwerk biedt scholen de mogelijkheid om vraagstukken rondom anders organiseren in een informele setting te bespreken. Het delen van ervaringen, lessen en expertise staat centraal. 

De komende tijd zal het thema Anders organiseren aandacht krijgen op congressen en andere activiteiten van de VO-raad en van het programma Voortgezet Leren. Tijdens deze activiteiten zal aandacht worden besteed aan wat Anders organiseren betekent voor o.a. leiderschap, roostering en personeelsbeleid in een school. Blijf op de hoogte van alle activiteiten via de nieuwsbrief VO-actueel en de nieuwsbrief Voortgezet Leren.