Standpunt & lobby

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (I&M) riep in 2011 scholen op om hun gebouw te laten inventariseren op asbest. VO-raad, PO-Raad, Rijksoverheid en VNG zijn in hetzelfde jaar gestart met het project ‘Asbest in scholen’ om scholen hierbij te ondersteunen. Daarnaast heeft de VO-raad steeds aangedrongen op de lijn van voorlichting in plaats van een wettelijke verplichting van asbestinventarisatie.

In april 2011 riep de toenmalige staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (I&M) alle scholen met een schoolgebouw van vóór 1994 op om hun gebouw te laten inventariseren op asbest. Uiterlijk 1 juli 2012 moesten scholen hebben vastgesteld of in hun gebouwen asbest aanwezig is.

Inzicht krijgen in asbestsituatie

Uit eindelijk heeft – na herhaalde oproepen – in december 2013 87% van de scholen doorgegeven of ze hun gebouw op asbest hebben laten controleren. 64% van deze groep bleek de gebouwen inmiddels te hebben geïnventariseerd op asbest. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Staatssecretaris Mansveld van I&M maakte de resultaten op 4 december 2013 bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Geen wettelijke verplichting

Mede op basis van bovenstaande concludeerde staatssecretaris Mansveld dat steeds meer schoolbesturen hun verantwoordelijkheid nemen en hun school laten inventariseren op asbest. Ook nemen de meeste scholen indien nodig maatregelen. De staatssecretaris vindt het dan ook niet nodig om scholen wettelijk te verplichten te onderzoeken of er asbest in hun gebouwen aanwezig is. Ze ziet meer in het goed en permanent blijven informeren van scholen over de risico’s van asbest en de eigen verantwoordelijkheid die scholen hebben in het aanpakken van dit probleem.

De VO-raad heeft in overleg met het ministerie van I&M steeds aangedrongen op de lijn van voorlichting en is dan ook verheugd dat Mansveld deze lijn – die door het vorige kabinet werd uitgezet – voortzet.

Update enquêteresultaten 2011/2012

InfoMil is in samenwerking met de GGD (Amsterdam) per 1 februari 2016 een onderzoek gestart om de resultaten van enquêtes die in 2011 en 2012 zijn gehouden onder scholen te updaten. Bij dit onderzoek gaat het om een landelijke steekproef waarbij de scholen in tien kleine en grote gemeenten verder worden onderzocht.

Senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Nico van Zuylen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Paul Huisman

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2