Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
CAO VO & Arbeidszaken
Schoolbesturen in het voortgezet onderwijs die uitvoering (willen) geven aan de banenafspraak, kunnen hierbij gebruikmaken van diverse vormen van ondersteuning.

Op de website van het ministerie van SZW vindt u een quotumcalculator. Met deze tool kan worden berekend hoeveel banen u moet realiseren om te voldoen aan het quotumpercentage voor de sector overheid. Daarnaast vindt u op de website van Voion uitgebreide informatie over de banenafspraak, en overige instrumenten en nuttige links die u kunnen helpen banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren, de juiste werknemers hiervoor te vinden en alles op een goede manier te regelen. Ook de 'Toolbox Inclusief' van de Rijksoverheid is in dit kader interessant.

Zie daarnaast:


Praktijkvoorbeelden

Veel nuttige informatie en inspiratie valt daarnaast te halen uit de ervaringen van andere scholen en organisaties. In het onderzoek 'Bekend maakt bemind' en bijbehorende 'goede-voorbeeldenboek' vinden schoolbesturen viertien goede praktijkvoorbeelden rond de banenafspraak: wat zijn de mogelijkheden en wat levert het op? Aan het woord komen de geplaatste medewerkers, hun direct begeleider of leidinggevende en de directeur en/of HR-functionaris. 

Zie daarnaast: 

  • het praktijkvoorbeeld van de Gooise Scholen Federatie. Zij kozen ervoor om via detachering 30 schoonmakers in dienst te nemen via het sociaal werkbedrijf. Dat leverde een verrassend resultaat op.
  • Het praktijkvoorbeeld van de VO-raad. Hier werd drie jaar geleden een medewerker facilitaire zaken ingehuurd via het UW. “Natuurlijk vergt het (tijds)investeringen, maar dat is het meer dan waard." 
  • Het artikel 'Het mes snijdt aan twee kanten' uit het VO-magazine van juni 2016. De Scholengroep Spinoza (regio Haaglanden), die twee Wajongers in dienst heeft genomen als hulp-conciërge, vertelt hierin over haar ervaringen. 

Bekijk ook de video van de praktijkschool van de Almeerse Scholengroep waar oud-leerling Odilly in het kader van de banenafspraak nu in loondienst is. 

Ook het Arentheem College werkt met medewerkers met een arbeidsbeperking. Waarom? Luister naar het verhaal van Stephan Spieker en Eelco van der Kruk, directeur van de vestiging Thomas a Kempis College.

Heeft u ook een mooi voorbeeld dat u met uw collega’s wilt delen, neem dan contact op met Gemma Hufen, beleidsadviseur van de VO-raad, via gemmahufen@vo-raad.nl.