Wat speelt er?

Vanaf 1 augustus 2017 geldt de wet vroegtijdige aanmelding en toelatingsrecht tot het mbo. De Eerste en Tweede Kamer stemden in de nazomer van 2016 in met het wetsvoorstel ‘Invoering van een vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs’. Het wetsvoorstel regelt dat jongeren die zich voor 1 april aanmelden en over de juiste vooropleiding beschikken het recht krijgen om toegelaten te worden tot de mbo-opleiding van hun keuze.

Het Bindend Studieadvies (BSA) – dat met dit wetsvoorstel ook wordt ingevoerd – leidde tot veel verdeeldheid bij de wetsbehandeling in de Kamer. Instellingen krijgen hiermee de mogelijkheid om – vanaf vier maanden na start van de opleiding – studenten die niet voldoende presteren van de opleiding uit te sluiten.

De VO-raad onderschrijft de geest van het wetsvoorstel maar plaatst vraagtekens bij de vergaande protocollering van onder meer het bindend studieadvies en de toelating en aanmelding in het mbo. Dit beperkt instellingen in het vinden van oplossingen op maat.

Regeling experimenten doorlopende leerlijnen

In schooljaar 2014-2015 zijn de eerste experimenten met de vakmanschapsroutes en technologieroutes gestart. Het voornaamste doel hierbij is het aantrekkelijker maken van de doorstroom van het vmbo naar het mbo (de beroepskolom). De experimenten met de leerroutes richten zich op de inrichting van het onderwijs, het examen en de bekostiging van een doorlopende leerlijn van het vmbo naar het mbo. De leerroutes starten in het derde leerjaar van het vmbo.

De ruimte die de Regeling experimenten doorlopende leerlijnen vmbo en mbo voor samenwerking biedt, wordt door de deelnemende scholen nog niet veel benut. Dat blijkt uit het eerste rapport van de Onderwijsinspectie. 

De VO-raad vindt dat deze experimenteerregeling voor scholen te weinig toevoegt aan bestaande ruimte in wet- en regelgeving. Verder moeten de leerroutes, in tegenstelling tot voorgaande experimenteerroutes, binnen de reguliere bekostiging van beide instellingen vormgegeven worden. Wel onderschrijft de VO-raad het belang van regionale samenwerking tussen vmbo-scholen en mbo-instellingen om gezamenlijk een doorlopende leerroute te ontwikkelen voor vmbo-leerlingen.