Wat speelt er?

In het sectorakkoord vo zijn heldere ambities geformuleerd om de aansluiting naar het vervolgonderwijs te verbeteren.

De Onderwijsinspectie stimuleert in het concept onderzoekskader 2017 met de indicator ‘vervolgsucces’ het gesprek over de bestemming van de leerling na het verlaten van de school. Deze is bekend bij de school en voldoet aan de verwachtingen van de school. Het gesprek gaat over de opdracht omtrent ‘vervolgsucces’ dat de school in het schoolplan heeft opgenomen en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan deze opdracht.

Staatssecretaris Dekker kondigde in februari 2016 aan een experiment te starten rondom het toelaten van leerlingen tot het hoger onderwijs die niet over het benodigde diploma beschikken maar wel relevante vakken op het benodigde hogere niveau hebben afgerond. Een vmbo-leerling die bijvoorbeeld uitblinkt in de bètavakken en deze vakken op havoniveau afrondt, kan zich dan aanmelden voor een hbo-studie in een bètavak. De ho-opleiding bepaalt zelf of, en onder welke voorwaarden, deze leerling toch kan worden toegelaten. 

Senior beleidsadviseur eigentijds onderwijs, onderwijstijd, overgang naar ho, internationalisering

Carolien Hueting

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2