Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
CAO VO & Arbeidszaken
Ambtenaren en werknemers in de private sector krijgen dezelfde rechtspositie. De Eerste Kamer stemde op 8 november 2017 in met het initiatiefwetsvoorstel ‘Normalisering rechtspositie ambtenaren’ dat dit regelt.

Voor het voortgezet onderwijs betekent dit dat werknemers in het openbaar onderwijs in de toekomst niet langer onder het ambtenarenrecht, maar net als werknemers in het bijzonder onderwijs onder het private arbeidsrecht op grond van het Burgerlijk Wetboek vallen. 

De wet heeft als gevolg dat de Wet werk en zekerheid (Wwz) en het Burgerlijk Wetboek gaan gelden voor het openbaar onderwijs. Dit zal grote gevolgen hebben voor dat deel van onze sector; onder meer de ketenregeling en het BW-ontslagrecht gaan dan ook voor het openbaar onderwijs gelden. In de toekomst moet het UWV of de kantonrechter dan eerst toestemming geven voor het ontslag (preventieve ontslagtoets). Wel moet de werkgever  – net als onder de regels van het openbaar onderwijs  – een in de cao genoemde grond voor het ontslag hebben.

Ook de CAO VO zal aangepast moeten worden. In deze cao zullen de arbeidsrechtelijk verschillen tussen openbaar en bijzonder verdwijnen.

Beoogde inwerkingtreding per 2020

De beoogde inwerkingtreding van de normalisering is 1 januari 2020. Het is dan ook van belang dat besturen in het openbaar onderwijs voorbereidingen gaan treffen voor deze grote wijzigingen. Zie ook de pagina ‘Praktijk & ondersteuning’.

Senior beleidsadviseur arbeids- en werkgeverszaken

Danielle de Jong

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Senior beleidsadviseur arbeids- en werkgeverszaken

Gemma Hufen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2