Wat speelt er?

In de CAO VO 2018-2019 is afgesproken dat de werkdruk vermindert en dat leraren meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs.

Uit gesprekken die in het kader van het actieplan leraren zijn gevoerd, kwam naar voren dat leraren op dit moment te weinig tijd ervaren om op een goede manier te werken aan hun professionele ontwikkeling en aan de gewenste ontwikkeling van het onderwijs. Dit leidt tot werkdruk en verminderd werkplezier voor leraren, wat ook het beroep van leraar minder aantrekkelijk maakt en bijdraagt aan het lerarentekort. En het is slecht voor de kwaliteit van het onderwijs. Ontwikkeltijd zal in het kader van de geplande curriculumherziening bovendien nóg nadrukkelijker nodig zijn. Van leraren wordt hierbij immers een leidende rol verwacht.

De VO-raad heeft daarom in de onderhandelingen over de nieuwe CAO VO sterk ingezet op een kleinere lestaak en meer ontwikkeltijd voor leraren.

In de CAO VO 2018-2019 is afgesproken dat er vanaf 1 augustus 2019 in het takenpakket van de leraar 50 uur op jaarbasis wordt vrijgespeeld om in te zetten als ontwikkeltijd. In de praktijk kan dit ertoe leiden dat leraren 1 uur minder les per week zullen geven. Leraren kiezen zelf in overleg met elkaar, en hun leidinggevenden, waar ze de vrijgekomen tijd aan gaan besteden. Leraren(teams) en schoolleiding maken voor 1 maart 2019 met elkaar een plan over hoe de lestaak anders te organiseren, zonder dat de onderwijstijd voor leerlingen daalt. Ze kunnen hierbij gebruikmaken van het ondersteuningsaanbod vanuit de VO-raad en bonden. 

De VO-raad benadrukt dat deze afspraken een eerste stap zijn. Voor een echte oplossing is extra geld van de overheid nodig.

Senior beleidsadviseur arbeids- en werkgeverszaken

Danielle de Jong

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Senior beleidsadviseur arbeids- en werkgeverszaken

Gemma Hufen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2