Wat speelt er?

De VO-raad heeft met de vakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao. De cao geldt van 1 januari 2022 tot 1 mei 2023. In het onderhandelingsakkoord is een structurele loonsverhoging van 4,75% opgenomen, per 1 juli 2022, plus een eenmalige uitkering van 500 euro bij een volledige aanstelling. Het ondersteunend personeel ontvangt in oktober een jaarlijkse uitkering van 275 euro.

Lees meer over het onderhandelaarsakkoord CAO VO 2022/2023

 


CAO VO 2021

Alle medewerkers in het voortgezet onderwijs ontvingen per 1 oktober 2021 een loonsverhoging van 1,5%. Tevens werd de eindejaaruitkering structureel verhoogd van 8,0 naar 8,33% waarmee een volledige dertiende maand wordt gerealiseerd. Daarnaast ontvingen de medewerkers eenmalig een bedrag van 800 euro bij een fulltime dienstverband.

Lees de CAO VO 2021 Bekijk de salarisschalen

 

 


CAO VO 2020

In de vorige CAO VO ontvingen onderwijzend en ondersteunend personeel met terugwerkende kracht een structurele loonsverhoging van 2,75% op 1 maart 2020. Daarnaast werd de eindejaarsuitkering met 0,6% verhoogd naar 8% en kregen werknemers een eenmalige uitkering van 750 euro.

Lees de CAO VO 2020 Bekijk de salaristabellen CAO VO 2020

Ook zijn er afspraken gemaakt over de uitvoering van het Convenant personeelstekorten en werkdrukverlichting, inductieprogramma’s en inkorting van salarisschalen voor schoolleiders, tijdelijke contracten en ketenbepaling, en professionalisering. Ook hebben cao-partijen afgesproken in de looptijd van deze cao aan de slag te gaan met het vernieuwen van de arbeidsvoorwaarden, taakbeleid en duurzame inzetbaarheid.

Lees de Q&A over het onderhandelaarsakkoord CAO VO

De cao-onderhandelingen zijn een langdurig proces met veel wisselende stemmingen. Na (bijna) elke onderhandeling met de bonden vroegen we de voorzitter van de onderhandelingsdelegatie Olaf Peek hoe het was gegaan en wat zijn indrukken waren:

CAO VO 2018-2019

In het voorjaar van 2018 is de vorige CAO VO 2018-2019 overeengekomen. Belangrijkste afspraak hierin was dat de werkdruk vermindert en dat leraren meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. Als op een school de maximale lestaak 750 klokuren per jaar of hoger is, wordt deze per 1 augustus 2019 – door gebruikmaking van de mogelijkheden die de Wet op de onderwijstijd daartoe biedt – met 30 klokuren verminderd. Deze klokuren worden verhoogd met de opslagfactor, waardoor in totaal 50 klokuren worden vrijgespeeld voor ontwikkeltijd. In de praktijk kan dit ertoe leiden dat leraren 1 uur minder les per week zullen geven. Leraren(teams) en schoolleiding maken met elkaar een plan over hoe de lestaak anders te organiseren, zonder dat de onderwijstijd voor leerlingen daalt.

De VO-raad en bonden benadrukken dat de gemaakte afspraak een eerste stap is. Voor een echte oplossing is extra geld van de overheid nodig. De VO-raad blijft zich samen met de bonden inzetten om het kabinet ervan te overtuigen dat een extra investering noodzakelijk is.

Senior beleidsadviseur arbeids- en werkgeverszaken

Danielle de Jong

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Senior beleidsadviseur arbeids- en werkgeverszaken

Gemma Hufen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2