Praktijk & ondersteuning

Leden van de VO-raad die vragen hebben over (het toepassen van) de CAO VO, kunnen terecht bij de Helpdesk VO.

Bezwarencommissie

De CAO VO kent een bezwarencommissie, die is ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Deze commissie oordeelt onder meer over geschillen tussen werkgever en P(G)MR omtrent de interpretatie van bepalingen van de CAO VO. Zowel de werkgever als P(G)MR kan een geschil voorleggen. De uitspraak van de commissie is bindend.

Landelijke beroepscommissie

Daarnaast bestaat er een landelijke beroepscommissie voor alle vo-scholen in het bijzonder onderwijs. Deze commissie toetst disciplinaire maatregelen vanuit schoolbesturen en behandelt daarnaast bezwaren tegen overplaatsing. De commissie is ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen.

Senior beleidsadviseur arbeids- en werkgeverszaken

Danielle de Jong

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Senior beleidsadviseur arbeids- en werkgeverszaken

Gemma Hufen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2