Praktijk & ondersteuning

VO-scholen werken hard aan het voorkomen en aanpakken van pesten en discriminatie. Vanuit verschillende organisaties is hierbij ondersteuning beschikbaar. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste websites op dit vlak. Deze websites bevatten onder meer handreikingen met tips en advies, praktijkvoorbeelden van andere scholen en/of de contactgegevens van een helpdesk of experts.

Een deel van de bovengenoemde ondersteuning komt voor uit het actieplan ‘Sociale veiligheid op school’ dat de VO-raad en PO-Raad samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de Stichting School & Veiligheid hebben ontwikkeld.