Praktijk & ondersteuning

Veel nuttige informatie en inspiratie valt te halen uit de ervaringen van andere scholen en organisaties.
Heeft u ook een mooi voorbeeld dat u met uw collega’s wilt delen, neem dan contact op met Gemma Hufen, senior beleidsadviseur van de VO-raad, via gemmahufen@vo-raad.nl.


Ervaringen en praktijkvoorbeelden

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) stimuleert het benutten van diversiteit: “Juist de verscheidenheid leidt bij samenwerking tot creatievere oplossingen, ideeën en inzichten. Diversiteit bevordert de inzet van een goede mix van talenten in de organisatie. Inclusie zorgt voor de manier waarop met deze mix wordt omgaan. De personeelsleden op de scholen hebben een voorbeeldfunctie voor de leerlingen. Rolmodellen kunnen het verschil maken in de keuzes die een leerling maakt op zijn levensweg. Diversiteit gaat binnen de vereniging niet alleen over mannen en vrouwen maar bijvoorbeeld ook over jong en oud, mate van inzetbaarheid, migratieachtergrond en geaardheid.”

OMO won onlangs de 'Talent naar de Top Diamant-award': “Doordat de top meer divers is geworden, wordt op verschillende manieren gekeken naar de uitdagingen waar we als organisatie mee te maken krijgen. Het vergroot onze mogelijkheden. Hierbij komt dat vrouwen op (sub)top posities als rolmodel kunnen worden gezien. Rolmodellen kunnen het verschil maken in de keuzes die een leerling maakt op zijn/haar levensweg.”