Wat speelt er?

In het sectorakkoord VO zijn heldere ambities geformuleerd om de aansluiting naar het vervolgonderwijs te verbeteren. Een soepele doorstroom naar en een succesvolle leerloopbaan in het vervolgonderwijs zijn immers een belangrijke graadmeter van onderwijskwaliteit. Ook de Onderwijsinspectie stimuleert het gesprek over de bestemming van de leerling na het verlaten van de school. Zo is in het Onderzoekskader 2017 de indicator ‘vervolgsucces’ opgenomen: de school heeft zicht op de bestemming van de leerling na het verlaten van het vo en deze voldoet aan de verwachtingen van de school.

Het gesprek gaat over de opdracht omtrent ‘vervolgsucces’ dat de school in het schoolplan heeft opgenomen en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan deze opdracht. Doorstroominformatie staat wat dat betreft goed op de agenda. Maar hoe ga je er als school daadwerkelijk mee aan de slag?

Bekijk de animatie:

Steeds meer instellingen van verschillende sectoren werken samen en er is sprake van een groeiende belangstelling voor de terugkoppeling en het gebruik van doorstroominformatie. Een belangrijke sleutel voor het verbeteren van de doorstroom van de ene onderwijssector naar de andere zit in het delen van informatie en het voeren van het gesprek over deze informatie. De doorstroominformatie roept namelijk veel relevante vragen op. Deze vragen helpen vo-scholen en instellingen voor het vervolgonderwijs om met elkaar het gesprek aan te gaan over zaken als voorbereiding, maar ook vakinhoudelijke aansluiting. De VO-raad heeft deze vragen binnen de pilot Optimaal werken met doorstroomdata opgepakt.