Praktijk & ondersteuning

Voor bedrijven en (onderwijs)instellingen geldt een zogenaamde energiebesparingsverplichting. Maar welke energiebesparingsmaatregelen moet je nemen? Onderstaande websites en tools helpen scholen op weg met energiebesparing.

Green Deal Scholen

De VO-raad heeft eind 2014 met diverse partijen de Green Deal Scholen afgesloten. De VO-raad is een van de trekkers van het uitvoeringsprogramma. Welke maatregelen kunt u als school nemen voor een beter binnenmilieu en energiebesparing? En hoe kunt u deze financieren? Kan ik ervaringsdeskundigen uitnodigen op mijn school? Alle beschikbare kennis op dit vlak en een helpdesk staan op de website greendealscholen.nl.

Erkende energiebesparingsmaatregelen

Voor bedrijven en (onderwijs)instellingen geldt een zogenaamde energiebesparingsverplichting. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een lijst opgesteld met erkende maatregelen die scholen kunnen nemen, om aan deze verplichting te voldoen. Voor alle maatregelen geldt dat ze binnen maximaal vijf jaar worden terugverdiend. Download de infographic met de 15 erkende maatregelen.

Besparingspotentieel vo-scholen

VO-scholen kunnen jaarlijks gemiddeld zo’n 7600 euro aan kosten op energie besparen als zij een aantal investeringen doen – die zich snel terugverdienen – en werken aan bewustwording. Dat blijkt uit een onderzoek van de provincie Gelderland in 2015. Lees het artikel 'Energiebesparing: dat is snel verdiend'.

Senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Nico van Zuylen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Paul Huisman

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2