Praktijk & ondersteuning

Scholen die de centrale examens flexibeler willen inrichten, lopen op veel punten nog tegen wettelijke barrières op. De VO-raad zet zich er daarom voor in om op dit vlak meer ruimte binnen de wet- en regelgeving te creëren. Tegelijkertijd hebben scholen binnen de huidige wetgeving wel al een aantal mogelijkheden om de centrale examens te flexibiliseren.

Het programma Maatwerk van de VO-raad heeft de mogelijkheden hiertoe in kaart gebracht in een overzichtelijk schema. Bekijk het schema met maatwerkmogelijkheden.

Mogelijkheden voor beroepsgericht vmbo

Binnen het beroepsgerichte vmbo is al aanzienlijk meer flexibiliteit in de centrale examens mogelijk. Iedere vmbo-school kan kiezen voor digitale 'flex-examens'. Daarmee kunnen zij zelf – binnen bepaalde marges – bepalen wanneer zij het centraal examen voor de algemene vakken afnemen.

De komende jaren ontstaat er geleidelijk een (kwaliteit borgende) digitale examenbank voor de centraal schriftelijk praktisch examens (CSPE’s), waarmee ook voor deze examens steeds meer maatwerk in afnamemomenten mogelijk wordt. Ook is er een landelijke schoolexamenbank voor de beroepsgerichte vmbo-keuzevakken, waarbij met behoud van landelijke kwaliteitsborging decentraal en flexibel geëxamineerd kan worden.

Regelluwe scholen

Verder heeft een aantal scholen die momenteel meedoen met de pilot ‘regelluwe scholen’ tijdelijk meer ruimte gekregen om bijvoorbeeld deelexamens af te nemen en gezakte leerlingen de al behaalde vakken te laten behouden.

Praktijkvoorbeelden

Het Kandinsky College in Nijmegen experimenteert bijvoorbeeld als regelluwe school met deelcertificaten voor leerlingen die voor meerdere vakken zijn gezakt. Zij blijven nog een jaar extra op school, maar hoeven alleen de vakken die onvoldoende waren, opnieuw te doen. In de tijd die overblijft kunnen ze extra vakken, vrijwilligerswerk of de voorbereiding op een vervolgopleiding doen. In het VO-magazine vertelt de school over haar ervaringen.

In hetzelfde artikel vertelt het Christelijk College Schaersvoorde over hoe zij als vmbo-school de examens heeft geflexibiliseerd. Op deze school kunnen vmbo-leerlingen al aan het einde van het derde leerjaar examen doen in de beroepsgerichte vakken, zodat in het vierde jaar meer tijd en ruimte is voor andere zaken.

De VO-raad verzamelt en deelt de komende tijd meer voorbeelden van scholen die de centrale examens al flexibeler inrichten, ter inspiratie van andere scholen om – als er meer wettelijke ruimte wordt geboden – hier ook mee aan de slag te gaan.

Projectleider plusdocument, flexibilisering toetsing/examinering, doorstroomprogramma's po-vo, vmbo-mbo/havo

Piet Groenewegen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2