Wat speelt er?

Formatieve evaluatie is een vorm waarbij toetsing veel meer wordt benut als een onderdeel van het leerproces: leerlingen mogen fouten maken en krijgen feedback om hun leren te verbeteren.

De beweging naar meer formatief evalueren en feedback in het onderwijs is een ontwikkeling die is gestart in het veld: leraren hebben behoefte om leerlingen veel meer te betrekken bij hun eigen leerproces. Op veel scholen is deze beweging al zichtbaar.

De ambitie van leraren om een stap verder te zetten in formatief evalueren, stelt hen voor nieuwe uitdagingen, zoals de behoefte aan kennis, formatieve lesmethoden en competentieontwikkeling van leraren.
Scholen worden voor vragen gesteld over zaken als de onderwijsorganisatie, de gevolgen voor toezicht en verantwoording.

De aandacht voor formatief toetsen is wat langer gaande. Zo is ook de ontwikkeling van een diagnostische tussentijdse toets gestart vanuit het idee om docenten meer mogelijkheden te geven te bepalen wat leerlingen nodig hebben om een bepaald niveau te halen. De diagnostische tussentijdse toets is opgezet om docenten meer mogelijkheden te geven leerlingen gericht te ondersteunen en is niet als eindtoets bedoeld. Afname van de toets is ook niet verplicht voor vo-scholen.