Wat speelt er?

Het aantal jongeren in de vo-leeftijd dat voldoende beweegt, is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Op deze leeftijd geven jongeren vaak minder prioriteit aan sport en bewegen. Scholen hebben – samen met onder meer ouders, sportverenigingen etc. – een belangrijke rol in het stimuleren van jongeren om voldoende te bewegen en sporten.

Dit kan onder ander via het aanbieden van goede lessen lichamelijke opvoeding en het organiseren van een breed en gevarieerd aanbod aan tussen- en naschoolse sport- en beweegactiviteiten. Scholen kunnen hierbij de samenwerking zoeken met bijvoorbeeld sportverenigingen en gemeenten. Leerlingen krijgen zo meer beweging binnen de school, en kunnen kennismaken met verschillende sporten en ontdekken wat ze leuk vinden om buiten de school te gaan doen.

Daarnaast is het belangrijk dat de schoolomgeving leerlingen uitnodigt en stimuleert om te bewegen. Steeds meer scholen hebben een gezond schoolplein, waar leerlingen voldoende ruimte hebben en worden uitgenodigd om te bewegen.