Wat speelt er

In Nederland is er nog steeds een aanzienlijk aantal vo-leerlingen dat rookt, (overmatig) alcohol drinkt en/of drugs gebruikt. De afgelopen jaren daalde dit aantal, maar deze daling is inmiddels weer tot stilstand gekomen. Dit onderstreept het belang van aanvullende actie, om de doelstellingen uit het Nationaal Preventieakkoord te kunnen realiseren: geen tabak- en problematisch alcoholgebruik onder de 18 jaar in 2040.

Hierbij is een verdere gezamenlijke inzet nodig vanuit gemeenten, GGD’en, scholen, sportverenigingen, ouders, verslavingszorg, horeca en winkels.  

In de onderwijssector is het voorkomen en aanpakken van het alcohol- en drugsgebruik en roken onder leerlingen een belangrijk aandachtspunt. De afgelopen jaren zijn hier  – met name via het landelijke programma Gezonde School – veel initiatieven op genomen, zowel op het vlak van voorlichting als wat betreft toezicht en handhaving. 

Alle schoolterreinen geheel rookvrij 

In het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken dat alle onderwijsterreinen vanaf 1 augustus 2020 rookvrij moeten zijn. Zodat leerlingen op het schoolterrein niet langer ‘zien roken’ en zo ook in de verleiding kunnen komen om te gaan roken, en ze ook niet meer te maken krijgen met de schadelijke gevolgen van meeroken. Vanaf 1 januari 2021 wordt hier ook actief op gehandhaafd door de NVWA

Voor scholen is ondersteuning beschikbaar op het vlak van alcohol-, roken- en drugspreventie, en specifiek ook bij het (verder) rookvrij maken van hun schoolterrein