Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Gezonde school
Hoewel het gebruik onder jongeren landelijk lijkt te zijn afgenomen, is er nog steeds een aanzienlijk aantal vo-leerlingen dat rookt, (overmatig) alcohol drinkt en/of drugs gebruikt. Scholen hebben – samen met onder meer ouders – de taak om te voorkomen dat leerlingen deze middelen gaan gebruiken en – als ze dit toch doen – hen te stimuleren om te stoppen.

Dit kan onder meer bereikt worden via goede voorlichting binnen de lessen over onder meer de gevolgen van roken en drank- en drugsgebruik voor je gezondheid. Daarnaast is het belangrijk een middelenvrije school te creëren, waar zowel leerlingen als medewerkers geen sigaretten, drank of drugs (mogen) gebruiken. Verder is belangrijk dat de regels hierover breed worden gecommuniceerd, dat leerlingen weten bij wie ze op school terechtkunnen als ze problemen hebben met alcohol, roken of drugs, dat leraren dit soort problemen goed kunnen herkennen etc.  Steeds meer scholen zijn hier de afgelopen jaren mee aan de slag gegaan.

Rookvrije schoolterreinen

Vanaf 1 januari 2020 wordt het bij wet verboden om te roken op schoolterreinen. De Tweede Kamer heeft op 2 februari 2016 ingestemd met een amendement van de ChristenUnie hierover. Dit betekent dat alle onderwijsinstellingen voor 2020 een rookvrij schoolterrein moeten hebben gerealiseerd.

De afgelopen jaren heeft de vo-sector al flinke stappen gezet wat betreft het creëren van gezonde, rookvrije schoolterreinen. Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat inmiddels 62% van de vo-scholen een geheel rookvrij schoolterrein heeft

Tegelijkertijd is nog een slag te maken richting 100% rookvrije schoolterreinen. Het aangenomen amendement is volgens de Kamer nodig om scholen die dit nog niet hebben gedaan, ertoe te bewegen om (voor 2020) een rookvrij schoolterrein te creëren en handhaven.