Praktijk & ondersteuning

Het programma Gezonde School ondersteunt scholen bij het structureel inbedden van voorlichting over gezonde voeding in hun lesprogramma’s en bij het gezond maken van hun schoolomgeving (waaronder de schoolkantine).

Voedseleducatie

Scholen die aan de slag willen met voedseleducatie, vinden op de website van Gezonde School onder meer lespakketten, ideeën voor activiteiten, tips en goede voorbeelden van andere scholen en de contactgegevens van een Gezonde School-adviseur die kan adviseren op dit vlak. Ook wordt op de site verwezen naar de internetportal jonglereneten.nl. Op deze portal vindt u een overzicht van het beschikbare – regionale en landelijke – aanbod op het vlak van voedseleducatie.

Gezonde schoolkantine

Als het gaat over het gezond maken van de schoolkantine, kunnen scholen terecht bij het programma Gezonde School en bij het programma Gezonde Schoolkantine van het Voedingscentrum. Beide programma's stimuleren en ondersteunen scholen om te komen tot een gezond voedingsaanbod in de kantine. 

Vignet

Scholen die actief beleid voeren op het stimuleren van gezond eetgedrag van hun leerlingen, kunnen het themacertificaat Voeding (onderdeel vignet Gezonde School) aanvragen via Gezonde School. Na het behalen van minimaal 1 themacertificaat mag uw school zich 3 jaar lang Gezonde School noemen. Het vignet is bedoeld als erkenning voor scholen die de gezondheid van hun leerlingen hoog in het vaandel hebben staan.