Wat speelt er?

Het stimuleren van gezond eetgedrag onder leerlingen is een speerpunt van het programma Gezonde School. Binnen de vo-sector zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet op dit vlak. Zo besteden steeds meer scholen structureel aandacht aan het thema voeding en hebben scholen hun aanbod in de kantines gezonder gemaakt.

Aandacht voor voeding

Voorlichting over gezonde voeding helpt leerlingen om gezonde keuzes te maken en draagt bij aan een gezond eetpatroon. Het aantal scholen dat in hun lessen structureel aandacht besteedt aan het thema gezonde voeding is de afgelopen jaren gestegen. Bij in totaal 89% van de vo-scholen maakt dit thema nu structureel deel uit van het lesprogramma en 48% geeft aan projecten over gezonde voeding, beweging en leefstijl uit te voeren, zo blijkt uit het RIVM-onderzoek 'De voedingsomgeving op scholen: de stand van zaken in het vo en mbo anno 2015'.

Gezonde schoolkantines

Naast educatie kan ook een gezond aanbod in de schoolkantines en in de snoepautomaten  – samen met bijvoorbeeld het plaatsen van watertaps – leerlingen stimuleren om gezonder te eten en drinken. In 2009 nam de Tweede Kamer de zogenaamde motie Vendrik aan, waarin het doel is vastgelegd dat alle schoolkantines gezond zijn (volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum). De afgelopen jaren zijn veel scholen met dit doel aan de slag gegaan. Uit het RIVM-onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van de scholen in hun kantine inmiddels bijna alleen maar gezonde basisproducten (uit de Schijf van Vijf) aanbiedt, of in elk geval meer basisproducten dan ongezonde producten. Het aantal scholen dat een Schoolkantine Schaal heeft ontvangen omdat ze aan de richtlijnen van het Voedingscentrum voldoen, is ook toegenomen. 

Wel blijkt uit het RIVM-onderzoek ook dat nog verdere verbeteringen mogelijk zijn, met name wat betreft het aanbod in de frisdrank- en snackautomaten.

Vignet

Het aantal scholen dat een vignet Gezonde School (themacertificaat voeding) heeft gehaald - waaruit blijkt dat ze volgens de Gezonde School-aanpak structureel werken aan het thema voeding - is de afgelopen jaren gestegen. In de zoektool Gezonde Scholen kunt u zien hoeveel vo-scholen momenteel een dergelijk certificaat hebben.