Wat speelt er?

In schoolgebouwen van vóór 1994 is mogelijk asbest aanwezig, wat gezondheidsrisico’s kan opleveren voor leerlingen, docenten en ouders. Zeker in publiekstoegankelijke gebouwen als scholen is het belangrijk te weten of inderdaad asbest in het gebouw zit en of maatregelen nodig zijn om risico’s te verminderen of weg te nemen.

De Atlas Leefomgeving geeft inzicht in de asbestsituatie op scholen. Op deze kaart kan iedereen zien welke scholen op asbest hebben geïnventariseerd. De kaart geeft met kleuren aan of het gebouw asbestverdacht is of niet:

  • oranje: het gebouw is asbestverdacht
  • groen: het gebouw is niet asbestverdacht, dat zijn schoolgebouwen gebouwd na 1994
  • geel: het gebouw is onderzocht op de aanwezigheid van asbest

Er vinden nog veel asbestinventarisaties en asbestsaneringen op scholen plaats. De kaart wordt twee maal per jaar geactualiseerd in de maanden juni en november.

Senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Nico van Zuylen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Paul Huisman

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2