Wat speelt er?

Voor bedrijven en (onderwijs)instellingen geldt een zogenaamde energiebesparingsverplichting. Duurzaamheid en energiebesparing zijn vanwege internationale klimaatafspraken belangrijke thema’s voor de Rijksoverheid.

Ook het voortgezet onderwijs moet met energiebesparing aan de slag. Zo moeten vo-scholen verplicht energiebesparingsmaatregelen nemen en geldt er voor schoolgebouwen een energielabelverplichting.

Controle op energiebesparing

Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat laat in mei 2016 weten dat de overheid 20 extra energie-inspecteurs het land in stuurt om scholen, bedrijven en andere organisaties te controleren op hun energiebesparende maatregelen. Volgens staatssecretaris Dijksma van Milieu gaat het om het handhaven van een 'slapend artikel in de wet'. Scholen moeten aantonen dat ze investeren in energiebesparende maatregelen die binnen 5 jaar worden terugverdiend.

Senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Nico van Zuylen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Paul Huisman

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2