Wat speelt er?

Door een wetswijziging zijn gemeenten in de toekomst verplicht om een integraal huisvestingsplan (IHP) op te stellen voor het onderwijs. Veel gemeenten en schoolbesturen stellen al een integraal huisvestingsplan op. Dit plan geeft inzicht in belangrijke toekomstige ontwikkelingen in de onderwijshuisvesting (zoals demografische ontwikkelingen en eisen rond gebouwkwaliteit).

Een IHP helpt gemeenten en schoolbesturen om meerjarenplannen op te stellen en afspraken te maken over huisvesting. IHP’s hebben in tegenstelling tot bijvoorbeeld doordecentralisatiecontracten geen juridische status. Partijen kunnen er geen zekerheid aan ontlenen. Ook politieke ontwikkelingen in een gemeente kunnen een IHP doorkruisen.

In de nieuwe wet wordt opgenomen dat renovatie een volwaardig alternatief van nieuwbouw wordt. De minister neemt hiermee de voorstellen over van de VO-raad, PO-Raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Nico van Zuylen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Paul Huisman

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2