Wat speelt er?

De onderwijsinspectie beoordeelt de onderwijskwaliteit van afdelingen. Als de inspectie het oordeel zeer zwak geeft, heeft een afdeling 1 jaar de tijd om orde op zaken te stellen. Als verbetering uitblijft kan de minister van OCW besluiten de bekostiging van de school te beëindigen of de school op te heffen. De VO-raad heeft van 2010 tot en met 2016 risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen ondersteund bij hun verbetertraject. Het aantal (zeer) zwakke afdelingen is de afgelopen jaren sterk afgenomen.

Het project Leren Verbeteren heeft de afgelopen jaren vele procesbegeleiders ingezet op scholen met zwakke en zeer zwakke afdelingen. Doel: de onderwijskwaliteit verbeteren, zodat de school weer een basisarrangement krijgt. Met ondersteuning van Leren verbeteren hebben vele vo-scholen/afdelingen hun onderwijskwaliteit de afgelopen jaren verbeterd. De procesbegeleiders van Leren Verbeteren hebben jaarlijks zo’n 15 zeer zwakke en 50 zwakke/risicovolle afdelingen begeleid bij het verbeteren van leeropbrengsten en onderwijsprocessen, als deze volgens de onderwijsinspectie onder de maat waren.

VO-raad draagt project Leren Verbeteren over

Met een conferentie, een scan en de publicatie 'Schoolontwikkeling: als het erop aankomt' heeft het project Leren verbeteren zijn activiteiten in de huidige vorm afgesloten. Onderwijsadviesbureau Van Beekveld & Terpstra zet het project Leren verbeteren voort in opdracht van het ministerie van OCW.

Analyse, verbeterplan, implementatie

Op basis van een analyse, maakten de procesbegeleiders, samen met de school, een verbeterplan en ondersteunden zij de scholen bij de implementatie daarvan. Mede daardoor kregen veel scholen na één tot anderhalf jaar weer een basisarrangement. Zo heeft het project Leren verbeteren de afgelopen jaren bijgedragen aan de vermindering van het aantal scholen met (zeer) zwakke afdelingen.