Wat speelt er?

Schoolleiders en bestuurders kunnen via internationale contacten en/of buitenlandervaring van elkaar en andere contexten leren, en zo weer nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. Daarnaast valt ook veel nuttige kennis te halen uit internationale (vergelijkende) onderzoeken over onderwijssystemen- en aanpakken.

De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor de professionalisering van schoolleiders en bestuurders. Het is belangrijk dat de kansen die internationalisering biedt voor het verder professionaliseren van schoolleiders en bestuurders optimaal worden benut.

Internationaal onderzoek leraren en schoolleiders

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft in 2017-2018 een vergelijkend onderzoek gehouden onder leraren en schoolleiders over hun beroep en werkomgeving. Deze Teaching and Learning International Survey (Talis) geeft leraren en schoolleiders de kans zich uit te spreken over hun vak en hun school en levert door (internationale) vergelijkingen waardevolle inzichten op.

Aan Talis 2018 hebben bijna 50 landen meegedaan, waaronder Nederland. De responsvereiste van 75% om opgenomen te worden in de internationale analyses en rapportage is in het Nederlandse vo (ruim) gehaald. 78% van de benaderde vo-scholen heeft deelgenomen. Het eerste internationale rapport over het vo wordt in juni 2019 verwacht.

Senior beleidsadviseur eigentijds onderwijs, onderwijstijd, overgang naar ho, internationalisering

Carolien Hueting

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2