Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Internationalisering
De VO-raad verwijst schoolleiders en bestuurders die via internationale onderzoeken, buitenlandervaring en/of internationale contacten hun kennis en vaardigheden willen vergroten en verdiepen, naar:

Websites en onderzoeken

Daarnaast is een er aantal relevante websites, waar u informatie over onderwijs in andere landen en vergelijkingen kunt vinden, alsook internationaal vergelijkende onderzoeken. 

  • Op de website van de OECD vindt u een themadossier over onderwijs, met relevant onderzoek en publicaties. U vindt hier bijvoorbeeld de PISA-onderzoeken. Ook biedt de OECD rapporten over landen aan met o.a. data over onderwijs (zie de tab 'Countries'). 
  • Op de website van Nuffic vindt u uitgebreide beschrijvingen van onderwijssystemen in diverse landen.
  • Op de website van Eurydice vindt u themarapporten waarbij landen met elkaar worden vergeleken aangaande bijvoorbeeld de structuur van het onderwijs, salarissen, lestijd per land etc.

Als relevante nieuwe internationale onderzoeken verschijnen zal de VO-raad u hier op deze pagina over informeren. Recentelijk bracht OESO haar onderwijsrapport 'Education at a Glance 2018' uit, met als centrale thema kansengelijkheid.