Praktijk & ondersteuning

Bij het vinden van oplossingen voor leerlingendaling en het samenwerken in de regio, kunnen besturen gebruikmaken van een divers ondersteuningsaanbod:


Leerlingenprognoses en andere data 

Verschillende prognosemodellen geven houvast maar leveren ook verschillende uitkomsten op. Met behulp van de factsheet 'Leerlingenprognoses vo' en het combineren van data krijgen scholen meer inzicht in de voor hen belangrijke cijfers. Lees het bericht.'Leerlingendaling: dit moet u weten over prognosecijfers'.


Informatie en handreikingen over maatregelen bij leerlingendaling

Informatie over het 'hoe' van regionale samenwerking 

Accountmanagers OCW

Schoolbesturen die vragen hebben over wet- en regelgeving bij het omgaan met leerlingendaling, kunnen ook terecht bij de regionale accountmanagers van het ministerie van OCW, via: lld@minocw.nl.