Praktijk & ondersteuning

De VO-raad biedt schoolbesturen vanuit het project Regionale samenwerking ondersteuning bij het omgaan met leerlingendaling.

Besturen kunnen gebruik maken van een divers ondersteuningsaanbod:


Leerlingenprognoses en andere data 

Informatie en handreikingen over maatregelen bij leerlingendaling

Informatie over het 'hoe' van regionale samenwerking 

Accountmanagers OCW

De website Rijksoverheid.nl biedt informatie over de wet- en regelgeving rond leerlingendaling in het vo en wat wettelijk al mogelijk is om de gevolgen ervan tegen te gaan.

Schoolbesturen die vragen hebben over het omgaan met leerlingendaling, kunnen deze vragen stellen aan de regionale accountmanagers van het ministerie van OCW via lld@minocw.nl. De accountmanagers hebben uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving en van wat er speelt in de verschillende regio's.