Standpunt & lobby

Samen met de PO- en MBO Raad heeft de VO-raad de afgelopen jaren veelvuldig zijn zorgen geuit over een verplicht lerarenregister bij politiek, overheid en de beroepsgroep. In dat licht heeft de VO-raad veel waardering voor de koerswijziging van het kabinet Rutte-III om het verplichte lerarenregister in de ijskast te zetten. Er was (en is) te weinig draagvlak voor een verplicht register bij de beroepsgroep en in het onderwijsveld.

Een portfolio kan een stimulans en hulpmiddel zijn voor leraren om voortdurend te blijven werken aan hun professionele ontwikkeling en het gesprek hierover aan te gaan met hun werkgever. De VO-raad denkt dat de meerwaarde van een portfolio aanzienlijk kan worden vergroot als het is verbonden met school- en onderwijsontwikkeling. 

Een eventueel toekomstig lerarenregister kan alleen ingevoerd worden als er sprake is van een breed draagvlak onder leraren en schoolbesturen. Ook kan pas worden overgegaan tot een eventuele implementatie als aan alle randvoorwaarden voor invoering is voldaan. 

Beleidsadviseur goed bestuur, leerlingbetrokkenheid, (bevoegdheid) leraren

Dennis van Velzen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2