Praktijk & ondersteuning

Op de kortere termijn richt de VO-raad zich vooral op het behoud van leraren. Door meer aandacht te schenken aan het versterken en verruimen van loopbaan- en carrièreperspectieven van leraren kunnen scholen de uitstroom van docenten beperken. Ook de begeleiding van startende leraren, waar Platform Samen Opleiden en Professionaliseren zich onder andere mee bezig houdt, is hierbij van belang.

Op langere termijn is strategisch hrm een speerpunt. Door het voeren van goed arbeidsmarkt- en personeelsbeleid kunnen schoolbesturen zelf het lerarentekort helpen terugdringen. Goed startpunt is om de (toekomstige) vraag naar personeel binnen de eigen instelling in kaart te brengen en beleid hierop te makenVoion helpt scholen inzicht te krijgen in deze gegevens en goed arbeidsmarktbeleid te ontwikkelen. Het Scenariomodel VO is ontwikkeld om hierbij ondersteuning te bieden aan scholen en besturen. 

Bij de werving van leraren zijn goede contacten en samenwerking met de regionale lerarenopleiding van belang. Door als partner deel te nemen aan een opleidingsschool, kunnen schoolbesturen aankomend leraren beter voorbereiden op de praktijk. Vaak blijft dit docenttalent ook op de school werken. 

Daarnaast kunnen besturen deelnemen aan het traineeprogramma Trainees in Onderwijs om nieuw, academisch geschoold docenttalent te werven. Door deelname aan dit programma – waarbij academici hun eerstegraads lerarendiploma halen, een verdiepingsprogramma volgen en daarnaast op een school werken – kunnen scholen goed opgeleid, nieuw personeel binnenhalen voor verschillende (tekort)vakken.  

Het programma Voortgezet Leren van de VO-raad in samenwerking met Schoolinfo biedt scholen ondersteuning bij het afstemmen van hun personeelsbeleid. Regelmatig zijn er werkconferenties rond dit thema of Masterclasses in samenwerking met de VO-academie.   

Subsidieregeling voor regionale aanpak lerarentekort

Met de subsidieregeling voor de Regionale aanpak van het lerarentekort kunnen schoolbesturen samen met collega-besturen, lerarenopleidingen en andere partners in de regio een plan van aanpak ontwikkelen en uitvoeren om het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken en de samenwerking op dit vlak op te zetten of te versterken. De laatste aanvragen konden tot 1 oktober 2021 worden ingediend via de website van DUS-i. Meer informatie over de regeling is te vinden op Overheid.nl

Voion biedt ondersteuning aan regio’s bij het opzetten van deze samenwerking. Daarnaast worden ook goede voorbeelden verspreid om andere regio’s te inspireren. 

AanpakLerarentekort.nl

Het ministerie van OCW, het Arbeidsmarktplatform PO en Voion lanceerden oktober 2019 de website AanpakLerarentekort.nl. Op de website vindt u actuele informatie over wat het lerarentekort inhoudt, wat er gedaan wordt om het lerarentekort aan te pakken en welke subsidies er beschikbaar zijn. Ook kunt u er terecht voor een overzicht van deelnemende regio’s, contactpersonen en goede voorbeelden uit de praktijk.