Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Opleiding & professionalisering leraren
Door het voeren van goed arbeidsmarkt- en personeelsbeleid kunnen scholen zelf het lerarentekort helpen terug te dringen.

Ten eerste is het belangrijk een goed overzicht te hebben van de (toekomstige) vraag naar personeel binnen de eigen instelling, zodat hier vervolgens beleid op kan worden gevoerd. In dit kader zijn gegevens over onder meer de (toekomstige) uitstroom van personeel, leerlingendaling etc. interessant. Voion helpt scholen inzicht te krijgen in deze gegevens en goed arbeidsmarktbeleid te ontwikkelen.

Als scholen weten hoeveel nieuwe leraren op korte en lange termijn nodig zijn, kunnen zij actief gaan werven. Hierbij zijn goede contacten en samenwerking met de regionale lerarenopleiding van belang. Door opleidingsschool te worden, kunnen scholen aankomend leraren beter voorbereiden op de praktijk, en vaak blijft dit docenttalent ook op de school werken.

Daarnaast kunnen scholen deelnemen aan een traineeprogramma om nieuw, academisch geschoold docenttalent te werven. Door deelname aan dit programma – waarbij academici hun eerstegraads lerarendiploma halen, een verdiepingsprogramma volgen en daarnaast op een school werken – kunnen scholen goed nieuw personeel voor verschillende (tekort)vakken binnenhalen. 

Het bestaan van bovenstaande en andere stimuleringsregelingen – en de actieve deelname van scholen hieraan – maakt het voor jongeren en anderen ook aantrekkelijker om voor het vak van leraar te kiezen, wat zorgt voor een ruimer aanbod aan nieuwe leraren voor scholen.

Strategisch HRM

Ook het bieden van een aantrekkelijke werkomgeving kan talentvolle (jonge) mensen over de streep trekken om leraar te worden, en dit ook te blijven. Het is daarom belangrijk dat scholen ook goed personeelsbeleid voeren (strategisch hrm), waarbij er veel aandacht is voor onder meer arbeidsomstandigheden, professionele ruimte, professionalisering en carrièremogelijkheden. Het programma Voortgezet Leren van de VO-raad en Schoolinfo kan scholen hierbij ondersteunen. Ook het bieden van goede begeleiding aan startende leraren helpt om het vak van leraar aantrekkelijker te maken. Voor ondersteuning op dit vlak kunnen scholen deelnemen aan het project ‘Begeleiding startende leraren vo’.