Wat speelt er?

De VO-raad zet in op maatwerk (als overkoepelende term) vanuit de gedachte dat goed onderwijs recht doet aan verschillen tussen leerlingen, zodat leerlingen op hun niveau zinvol worden uitgedaagd en een zo goed mogelijk leerresultaat bereiken. Om dit te realiseren is het nodig dat het onderwijs(systeem) flexibeler is: flexibele leerwegen, flexibele examens en ontschotting.

Flexibele leerwegen bieden ruimte voor versnelling, verbreding en verdieping. Het biedt leerlingen de kans om vakken sneller af te ronden, verdieping te zoeken in vakken waar zij interesse in hebben of talent voor hebben en het biedt leerlingen de kans zich breder te ontwikkelen. Goed onderwijs is onderwijs dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen en waarin leerlingen op hun niveau zinvol worden uitgedaagd en een zo goed mogelijk leerresultaat bereiken.

De VO-raad zet zich in om meer flexibele leerroutes mogelijk te maken. Dat wil niet zeggen dat er nu nog geen mogelijkheden zijn, want ook met de huidige ruimte in de wet- en regelgeving is veel mogelijk: bekijk hier het schema met mogelijkheden tot maatwerk.

Versnellen:

Leerlingen mogen alle vakken, op één na, in het jaar voorafgaand aan het eindexamenjaar afronden. Dit betekent dat bijvoorbeeld een havist minstens één vak dient af te ronden in het vijfde leerjaar, de overige vakken mag de leerling een jaar eerder afsluiten. 

Verdiepen:

Leerlingen mogen alle vakken, op één na, afronden op een hoger niveau. Dit wordt in de toekomst ook vermeld op het diploma. Dit betekent dat bijvoorbeeld een havist minstens één vak dient af te ronden op havoniveau, de overige vakken kan de leerling op een hoger niveau afronden. Vanaf schooljaar 2017-2018 wordt het mogelijk om een herkansing te doen op het eigen niveau, als de leerling het examen op het hogere niveau niet haalt.

Verbreden:

Het is mogelijk om extra vakken te volgen en hierin examen te doen. Hiermee kan de leerling zijn talenten tonen en wordt de doorstroom (stapelen) vergemakkelijkt. Zo kan een havoleerling een extra vreemde moderne taal volgen om hiermee te doorstroom naar het vwo te versoepelen. Ook kunnen leerlingen extra vakken kiezen met oog op het studiesucces in de vervolgopleiding.

Onderwijstijd als instrument

De wet op onderwijstijd biedt mogelijkheden voor de school om een vorm van maatwerk te bieden die hoort bij hun eigen visie en ambities. Een passende invulling van onderwijstijd is een goed instrument om het onderwijs verder te verbeteren en aan te laten sluiten bij de visie van de school. Lees hiervoor ook de bundel met praktijkvoorbeelden 'Anders organiseren'.

Ambitie

Veel scholen hebben ambities rondom thema's als maatwerk of differentiatie. Goed strategisch personeelsbeleid is essentieel om deze ambities te kunnen bereiken. Het programma Stap 2 ontwikkelde vijf handreikingen, die bestuurders, directeuren en hr-medewerkers ondersteunen op dit vlak.

Senior beleidsadviseur eigentijds onderwijs, onderwijstijd, overgang naar ho, internationalisering

Carolien Hueting

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2