Wat speelt er?

Op zijn congres in 2015 presenteerde de VO-raad de ambitie voor een maatwerkdiploma. Kern van dit idee is dat het mogelijk wordt voor leerlingen om vakken op verschillende niveaus af te ronden (dus hoger én lager) en dat dit zichtbaar wordt gemaakt op het diploma. Een havo-leerling kan dan bijvoorbeeld een of meerdere vakken waarin hij goed is op vwo-niveau afronden, en/of een enkel vak op een lager niveau doen. Op het diploma staat op welk niveau hij welk vak heeft afgerond.   

Ook stelt de VO-raad voor om zichtbaar te maken hoe leerlingen hebben gewerkt aan hun brede vorming door middel van een plusdocument. Het plusdocument biedt zo een beter, breder beeld van de talenten van leerlingen. 

Het verzoek van staatssecretaris Dekker om het idee verder uit te werken en met een plan te komen resulteerde in de notitie ‘Diploma op maat – ruimte voor talent in het vo’. In deze notitie schetst de VO-raad de contouren van het maatwerkdiploma en de benodigde vervolgstappen.

In november 2015 nam de Tweede Kamer een motie aan die het maatwerkdiploma mogelijk moet maken. Ondanks harde kritiek van de Onderwijsraad kondigde de staatssecretaris februari 2016 aan deze motie uit te willen voeren door leerlingen expliciet het recht te geven om een aantal vakken op een (alleen) hoger niveau af te ronden, en dit zichtbaar te maken op het diploma. Ook wil Dekker een experiment starten waarbij leerlingen die relevante vakken op een hoger niveau hebben afgerond, toegang krijgen tot specifieke hogere opleidingen. Op 13 april 2016 sprak de Vaste Kamercommissie hierover tijdens een rondetafelgesprek met onder andere de VO-raad en met drie vo-scholen, die inspirerende voorbeelden van hun maatwerk lieten zien. Zie ook het position paper dat de VO-raad hiervoor opstelde. 

Op donderdag 28 april 2016 was er in de Tweede Kamer een debat over het maatwerkdiploma en flexibilisering van het vo.

Senior beleidsadviseur eigentijds onderwijs, onderwijstijd, overgang naar ho, internationalisering

Carolien Hueting

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2