Wat speelt er?

In het sectorakkoord VO 2014 is afgesproken om leerlingen een plusdocument mee te geven naast hun diploma. Het plusdocument is een verzamelstaat van wat de leerling heeft ondernomen op het gebied van de brede vorming. Het is bedoeld om de leerling in staat te stellen zo goed mogelijk de eigen brede vorming en talenten te tonen en te onderbouwen.

43 procent van de scholen geeft geslaagde eindexamenkandidaten een plusdocument mee. Nog eens 40 procent is van plan om dit te gaan doen. Hoe dit plusdocument eruit ziet, varieert per school. In de visie van de VO-raad is het plusdocument een belangrijke aanvulling op het diploma.

Op het plusdocument kan de brede vorming van de leerling zichtbaar worden gemaakt door bijvoorbeeld het benoemen van de extracurriculaire activiteiten, het beschrijven van competenties, vaardigheden en bijzondere talenten.

Scholen bepalen zelf wat ze wel of niet op het plusdocument zetten. Zo kan de school er zelf voor kiezen om wel of geen buitenschoolse activiteiten op te nemen. Ook is bijvoorbeeld de keuze aan de school om alleen zaken op te nemen waar de school voor in kan staan (bijvoorbeeld de activiteiten waaraan de leerling binnen de school heeft deelgenomen) of de leerling zelf het plusdocument te laten vullen. Zo kan iedere school kiezen voor de inrichting van het plusdocument die bij de visie en bij de leerlingen van de school past.

Bekijk de infographic over het plusdocument:

Infographic Plusdocument

 

Senior beleidsadviseur eigentijds onderwijs, onderwijstijd, overgang naar ho, internationalisering

Carolien Hueting

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2