Wat speelt er?

Hoewel de aantallen de afgelopen jaren ten opzichte van 2015/2016 zijn afgenomen, krijgen en hebben nog steeds veel vo-scholen te maken met de instroom van asielzoekers- en andere nieuwkomersleerlingen. Scholen werken er hard aan om goed en toegankelijk onderwijs voor deze leerlingen te organiseren, in een Internationale Schakelklas (ISK) en daarna in het reguliere onderwijs. Hiervoor geldt een aantal randvoorwaarden, zoals voldoende financiële middelen, bevoegde en bekwame leraren en een goede samenwerking met andere scholen en gemeenten rondom de doorstroom van deze leerlingen.

Met de invoering van kwartaalbekostiging voor het onderwijs aan nieuwkomersleerlingen in 2017, is de basisbekostiging voor scholen op orde. De VO-raad blijft er alert op dat voldoende middelen beschikbaar blijven voor scholen, ook als de instroom weer toeneemt.

Het vinden van goede docenten die over de specifieke kennis en vaardigheden beschikken om les te geven aan nieuwkomersleerlingen, vormt soms nog een uitdaging voor scholen. Om dit aanbod te vergroten, is volgens de VO-raad een aantal maatregelen vanuit de politiek en lerarenopleidingen nodig. Scholen zetten daarnaast in op de professionalisering van (ISK-)docenten op dit vlak.

Senior beleidsadviseur kansengelijkheid, onderwijs aan nieuwkomers, overgang po-vo

Ankie Hermans

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2