Wat speelt er?

Uit een peiling van de VO-raad onder ISK-directeuren (mei 2016) blijkt dat ruim een derde van de migrantenkinderen na de internationale schakelklas doorstroomt naar een schoolsoort die niet bij zijn of haar talenten past.

Van de leerlingen die naar het reguliere vo doorstromen, gaat bijna 70% naar het praktijkonderwijs of vmbo basis of kader. Van de jongeren die naar het mbo gaan, gaat 80% naar de entreeopleiding. Vanwege onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal worden leerlingen vaak niet tot een ander vmbo- of mbo-niveau, of tot het havo, vwo of ho toegelaten, ook niet als deze schoolsoorten verder beter bij hen passen. Hierdoor gaat veel talent verloren.

Een andere belemmering bij de talentontwikkeling van nieuwkomersleerlingen, zijn de verhuizingen waar sommigen van hen mee te maken krijgen. Veel nieuwkomersleerlingen worden in de beginfase van hun verblijf in Nederland vaak in verschillende asielzoekerscentra – in verschillende plaatsen – gehuisvest, en moeten hierdoor meestal ook een of meerdere keren van school wisselen. Dit komt hun onderwijsprestaties vaak niet ten goede.

Om ervoor te zorgen dat nieuwkomersleerlingen op een passende onderwijsplek terechtkomen, heeft de VO-raad diverse maatregelen bepleit bij de politiek, en faciliteren we scholen bij het voeren van beleid op dit vlak.

Senior beleidsadviseur kansengelijkheid, onderwijs aan nieuwkomers, overgang po-vo

Ankie Hermans

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2