Praktijk & ondersteuning

Voor uitgebreide informatie over het nieuwe onderwijsresultatenmodel kunnen scholen terecht op de website van de Onderwijsinspectie.

Leden van de VO-raad kunnen eventuele knelpunten of bevindingen over het onderwijsresultatenmodel melden bij beleidsadviseur Helene van Oostrom (zie hieronder voor haar contactgegevens).