Wat speelt er?

Scholen ontwikkelen zich steeds meer als professionele schoolorganisaties die naast in beweging komen, ook in beweging blijven. Deze professionele schoolorganisatie vraagt leiderschap van schoolleiders en bestuurders wiens taken steeds complexer worden. Leiderschap is essentieel voor het bevorderen van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs en het optimaal functioneren van een school. Bestuurders en schoolleiders vormen samen de leiding van een school. Zij hebben daarbij deels verschillende rollen en bevoegdheden, maar wel een groot gezamenlijk belang: de kwaliteit van de school en het onderwijs dat er gegeven wordt.

Wat zijn de karakteristieken van de onderwijsbestuurder? En welke kwaliteiten heeft iemand nodig om dit beroep adequaat te kunnen uitoefenen? Deze vragen zijn onderdeel van een brede beweging in de (semi-) publieke sector over de professionaliteit en professionalisering van leidinggevenden in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs.  

In het verlengde van deze ontwikkeling wordt binnen zowel de PO-Raad als de VO-raad als binnen de Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) een vergelijkbaar gesprek gevoerd over het beroep van schoolbestuurder. Een eerste uitkomst van dit gesprek zijn de gezamenlijk vastgestelde professionaliseringsthema’s

Beleidsadviseur goed bestuur, leerlingbetrokkenheid, (bevoegdheid) leraren

Dennis van Velzen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2