Wat speelt er?

Er is meer ruimte nodig voor ontwikkeltijd zodat scholen en leraren -meer dan nu- onderwijs zelf gaan ontwikkelen. Onder meer naar aanleiding van het Actieplan Leraren van de VO-raad staat het thema ook hoog op de politieke agenda. De discussie over meer ontwikkeltijd voor leraren hangt dan ook nauw samen met discussies over onderwijstijd, onderwijskundige ontwikkelingen en een aantrekkelijker lerarenberoep.

Uit gesprekken voor het Actieplan leraren van de VO-raad (2016) kwam naar voren dat leraren te weinig tijd ervaren om op een goede manier te werken aan hun professionele ontwikkeling en aan de gewenste ontwikkeling van het onderwijs. Dit leidt tot ervaringen van werkdruk of een verminderd werkplezier voor leraren, wat ook het beroep van leraar minder aantrekkelijk maakt.

 In de CAO VO 2018-2019 is afgesproken dat er vanaf 1 augustus 2019 in het takenpakket van de leraar 50 uur op jaarbasis wordt vrijgespeeld om in te zetten als ontwikkeltijd. In de praktijk kan dit ertoe leiden dat leraren een uur minder les per week zullen geven. Leraren kiezen, in overleg met elkaar en hun leidinggevenden, waar ze de vrijgekomen tijd aan gaan besteden. Een andere afspraak is dat leraren(teams) en schoolleiding voor 1 maart 2019 een plan maken om hun lestaak anders te organiseren zonder dat de onderwijstijd voor leerlingen daalt. Ze kunnen hierbij gebruikmaken van het ondersteuningsaanbod vanuit de VO-raad en de bonden.

De VO-raad benadrukt dat deze afspraken een eerste stap zijn. Voor een echte oplossing is extra geld van de overheid nodig.

Zie in dit kader ook:

Beleidsadviseur goed bestuur, leerlingbetrokkenheid, (bevoegdheid) leraren

Dennis van Velzen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2