Standpunt & lobby

De VO-raad blijft zich samen met de bonden inzetten om het kabinet ervan te overtuigen dat een extra investering noodzakelijk is om voldoende ontwikkeltijd voor leraren te kunnen realiseren.

In zijn onderhandelingen met de bonden over een nieuwe CAO VO waren het verminderen van de werkdruk en het realiseren van meer ontwikkeltijd voor leraren ook de prioriteit voor de VO-raad. Met de gemaakte afspraken hierover in de CAO VO 2018-2019 is een belangrijke eerste stap gezet op dit punt. Scholen zijn nu zelf aan zet om hier verder mee aan de slag te gaan.

Echter, een investering van de overheid blijft daarnaast noodzakelijk om meer uren ontwikkeltijd voor leraren te kunnen realiseren. In zijn actieplan ‘Naar een aantrekkelijk leraarsberoep in een sterke sector’ pleit de VO-raad voor het realiseren van 100 uur ontwikkeltijd per jaar voor leraren ten koste van 100 uur lestijd (hetgeen overeenkomt met 2 uur lestijd per week). Hiervoor is vanuit het kabinet structureel 250 miljoen euro nodig.

Zie ook de brief aan de Tweede Kamer van 31 oktober 2017 waarin de VO-raad pleit voor een investering in ontwikkeltijd. 

Senior beleidsadviseur arbeids- en werkgeverszaken

Danielle de Jong

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Senior beleidsadviseur arbeids- en werkgeverszaken

Gemma Hufen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2