Praktijk & ondersteuning

Schoolleiders, schoolbestuurders en medezeggenschapsraden die uitvoering willen geven aan de gemaakte cao-afspraken rond ontwikkeltijd voor leraren, kunnen hierbij gebruikmaken van ondersteuning vanuit de VO-raad en bonden.

In het online dossier 'Meer ontwikkeltijd' op de website van Voion zijn onder meer informatie, instrumenten, handreikingen en inspiratie in de vorm van goede voorbeelden te vinden. Hierbij is er aandacht voor diverse mogelijkheden om tot lestaakreductie en meer ontwikkeltijd voor leraren te komen, zoals ‘anders organiseren’, het schrappen van onnodige regels en administratieve taken en het beter benutten van de verruimde 'Wet op de onderwijstijd'. 

Daarnaast biedt Voion een digitale helpdesk waar u terecht kunt met uw vragen rond (het realiseren van) ontwikkeltijd.

Webinar 

Van 29 oktober tot 2 november 2019 was het de ‘Week van de ontwikkeltijd’. In deze week vond onder meer een webinar plaats, waarin informatie, tips en handvatten werden gedeeld en een aantal scholen vertelde over hun ervaringen met het realiseren van meer ontwikkeltijd voor leraren. Bekijk het webinar terug: 

Senior beleidsadviseur arbeids- en werkgeverszaken

Danielle de Jong

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Senior beleidsadviseur arbeids- en werkgeverszaken

Gemma Hufen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2