Praktijk & ondersteuning

Scholen die verder vorm willen geven aan ouderbetrokkenheid, kunnen gebruikmaken van een divers ondersteuningsaanbod van verschillende partijen.

Op 10 september jl. hebben diverse partijen - waaronder de VO-raad en Ouders & Onderwijs - een campagne rond ouderbetrokkenheid gelanceerd. Hierbij hoort ook de website 'Samen zijn wij school', waarop scholen tips voor het versterken van ouderbetrokkenheid en praktijkvoorbeelden vinden. Vanuit de campagne worden ook diverse activiteiten georganiseerd.

Verder vinden scholen op Ouderwijs.net - een online platform van ITTA UvA en Sardes - inspiratie, ervaringen en expertise rond de samenwerking tussen ouders en onderwijs. Daarnaast heeft het lectoraat 'Ouders in Rotterdam Zuid' van de Hogeschool Rotterdam een ‘gereedschapskist ouderbetrokkenheid’ ontwikkeld met daarin beproefde werkwijzen om de samenwerking met ouders te versterken. De Gelijke Kansen Alliantie deelt op haar website verder diverse onderzoeken rond het vergroten van ouderbetrokkenheid, die andere scholen ideeën kunnen geven over mogelijke aanpakken (filter op ouderbetrokkenheid). En ook in de Staat van de Ouder (2018) vinden scholen inspiratie. 

Ook heeft de Monitoringscommissie goed bestuur een actieonderzoek uitgevoerd op drie scholen, waar onder deskundige begeleiding werkt gewerkt aan het versterken van de participatie van ouders en leerlingen. De opbrengsten hiervan bieden handvatten voor andere scholen. 

Oudertevredenheidsonderzoek Vensters

Een andere manier tenslotte om de betrokkenheid van ouders te vergroten, is het afnemen van een oudertevredenheidsonderzoek via het programma Vensters van de VO-raad. De resultaten kunnen worden gebruikt om te werken aan de verbetering van het onderwijs. De afnameperiode van dit onderzoek loopt elk schooljaar van 1 november t/m 30 april. 

Passend onderwijs

Specifiek op het terrein van het betrekken van ouders bij passend onderwijs, wil de VO-raad verwijzen naar:


LOB

Op de website van het Expertisepunt LOB vinden scholen meer informatie rond het versterken van de ouderbetrokkenheid bij het traject voor loopbaanoriëntatie- en begeleiding. Zie verder het artikel 'In Rotterdam-Zuid groeien ouders mee met LOB' uit het VO-magazine van april 2019.

Nieuwkomers

Op ISK Ithaka in Utrecht hebben ze een project opgestart om de betrokkenheid van ouders van nieuwkomers te vergroten. Zie het praktijkvoorbeeld in het magazine ’Van 12 tot 18’.