Praktijk & ondersteuning

Scholen die verder vorm willen geven aan ouderbetrokkenheid, kunnen gebruikmaken van een divers ondersteuningsaanbod van verschillende partijen.

In 2018 hebben diverse partijen - waaronder de VO-raad en Ouders & Onderwijs - een campagne rond ouderbetrokkenheid gelanceerd. Hierbij hoort ook de website 'Samen zijn wij school', waarop scholen tips voor het versterken van ouderbetrokkenheid en praktijkvoorbeelden vinden. Vanuit de campagne worden ook diverse activiteiten georganiseerd.

Overige ondersteuning:

  • Ouderwijs.net - een online platform van ITTA UvA en Sardes - biedt inspiratie, ervaringen en expertise op het vlak van samenwerking tussen ouders en onderwijs.
  • Het lectoraat 'Ouders in Rotterdam Zuid' van de Hogeschool Rotterdam heeft een ‘gereedschapskist ouderbetrokkenheid’ ontwikkeld met daarin beproefde werkwijzen om de samenwerking met ouders te versterken.
  • Het NJi heeft een toolkit 'Samen voor het kind' ontwikkeld, die dient als gespreksstarter tussen ouders en onderwijsprofessionals over (het versterken van hun) samenwerking. 
  • De Gelijke Kansen Alliantie deelt in de Klassen Kennisbank wetenschappelijke kennis over het vergroten van ouderbetrokkenheid.
  • De 'Monitoringscommissie goed bestuur' heeft een actieonderzoek uitgevoerd op drie scholen, waar onder deskundige begeleiding werd gewerkt aan het versterken van de participatie van ouders en leerlingen. De opbrengsten hiervan bieden handvatten voor andere scholen. 
  • En ook in de Staat van de Ouder (2021) vinden scholen inspiratie. 
     

Oudertevredenheidsonderzoek Vensters

Een andere manier tenslotte om de betrokkenheid van ouders te vergroten, is het afnemen van een oudertevredenheidsonderzoek via het programma Vensters van de VO-raad. De resultaten kunnen worden gebruikt om te werken aan de verbetering van het onderwijs. De afnameperiode van dit onderzoek loopt elk schooljaar van 1 november t/m 30 april. 

Passend onderwijs

Specifiek op het terrein van het betrekken van ouders bij passend onderwijs, wil de VO-raad verwijzen naar:


LOB

Op de website van het Expertisepunt LOB vinden scholen meer informatie rond het versterken van de ouderbetrokkenheid bij het traject voor loopbaanoriëntatie- en begeleiding. Zie verder het artikel 'In Rotterdam-Zuid groeien ouders mee met LOB' uit het VO-magazine van april 2019.

Nieuwkomers

Op ISK Ithaka in Utrecht hebben ze een project opgestart om de betrokkenheid van ouders van nieuwkomers te vergroten. Zie het praktijkvoorbeeld in het magazine ’Van 12 tot 18’.