Inspiratie uit de wetenschap

Welke wetenschappelijke inzichten kunnen scholen gebruiken bij de uitvoering van het NPO? De VO-raad wil bijdragen aan de verbinding tussen de wetenschap en de onderwijspraktijk en organiseert uitwisseling en kennisdeling.

Inspiratiebijeenkomst met Inge de Wolf, hoogleraar onderwijssystemen

Eind juni organiseerde de VO-raad een tweede inspiratiebijeenkomst over het NPO. Inge de Wolf van het Onderwijs OMT deelde daarin adviezen uit de wetenschap die kunnen helpen om de ambities van je school met het NPO waar te maken. De bijeenkomst gemist? Deze is nu terug te kijken:

Zie ook de beschikbare adviezen van het Onderwijs-OMT omtrent het NPO op de website van het OMT.


Lector onderwijsverandering Kristin van Lommel over werkende principes 

Bekijk de presentatie van Kristin van Lommel over werkende principes bij onderwijsverandering:


Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont over mentale gezondheid leerlingen

In de video die Steven Pont voor de VO-raad maakte, gaat hij vanuit de zelfdeterminatietheorie in vogelvlucht in op wat scholen kunnen doen om - bij voorkeur structureel - de mentale weerbaarheid en motivatie van hun leerlingen te stimuleren en vergroten.

Zie ook de themapagina 'Mentale gezondheid leerlingen'


Webinar ‘Werken aan welbevinden en het NPO’

Op 7 september organiseerde de VO-raad vanuit het programma Gezonde School samen met het NCJ, het NJi en GGD GHOR Nederland een webinar rond het werken aan het welbevinden van leerlingen en de inzet van het NPO hierbij. Dit webinar is nu terug te kijken


Adviezen Onderwijs-OMT

Het Onderwijs-OMT, een groep wetenschappers die zich bezighoudt met onderwijsonderzoek, stelt op basis van bestaand onderzoek beknopte adviezen voor scholen op in het kader van het NPO. Bekijk de adviezen van het Onderwijs-OMT
 

Onderwijskennis.nl

Op onderwijskennis.nl vinden leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals wetenschappelijke kennis over interventies in de Nederlandse context. De inzichten daar kunnen hen helpen hun eigen onderwijs vorm te geven.

Woordvoerder (voor perscontacten, tel: 06 10 79 42 10)

Linda Zeegers

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2