Hoe kom ik aan voldoende personeel?

Voldoende menskracht

Een van de grootste uitdagingen voor scholen is het vinden van voldoende personeel. Het onderwijs kampt met tekorten en de werkdruk was al hoog. De ontwikkelde schoolprogramma’s voor het NPO vragen om creativiteit zodat extra menskracht gevonden kan worden om de zittende leraren te ondersteunen. Behalve leraren en klassenassistenten kan gedacht worden aan oud-docenten, zij-instromers, leraren in opleiding, maar ook pedagogen en psychologen. Het Nationaal Programma kan daarmee een kans zijn om mensen de weg te laten vinden naar (werken in) het onderwijs. Er is een aantal initiatieven om scholen te ondersteunen bij het vinden van voldoende mensen:


​Handreiking inhuur externen

Wilt u als school of schoolbestuur met geld uit het Nationaal Programma Onderwijs expertise of onderwijsprogramma’s van particuliere partijen inzetten? In de beknopte 'Handreiking inhuur externen' van het ministerie van OCW leest u waar u op moet letten en vindt u een praktisch stappenplan.

Woordvoerder (voor perscontacten, tel: 06 10 79 42 10)

Linda Zeegers

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2