Schoolanalyse en schoolprogramma

Schoolscan

Van scholen wordt verwacht dat zij een analyse maken van wat er op leerling- en schoolniveau nodig is. Op basis daarvan kunnen scholen een schoolprogramma ontwikkelen. Het ministerie van OCW heeft een handreiking (stappenplan) gemaakt die scholen kan helpen bij de analyse in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Scholen kunnen dit stappenplan gebruiken, maar moeten dat niet. 


​‘Menukaart’

Op basis van hun analyse kunnen scholen een keuze maken uit een lijst van (aannemelijk) effectieve interventies, de zogenaamde 'menukaart'. Het gaat hierbij om interventies op cognitief én sociaal-emotioneel vlak. Ook zijn er interventies gericht op het stimuleren van de executieve vaardigheden, zoals plannen en samenwerken. 

De lijst biedt scholen veel ruimte om interventies passend bij de eigen school(soort) en leerlingen te kiezen. Dat is belangrijk, omdat scholen het beste weten wat hun leerlingen nodig hebben. Voortgezet Leren heeft ter inspiratie voor scholen een overzicht gemaakt per interventie met bijpassende praktijkvoorbeelden, podcasts, tools en relevante bijeenkomsten

Woordvoerder (voor perscontacten, tel: 06 10 79 42 10)

Linda Zeegers

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2