Wat zijn aandachtspunten voor de VO-raad?

De VO-raad vindt het Nationaal Programma Onderwijs een erkenning van de grote uitdagingen waarvoor het onderwijs zich gesteld ziet. Goed aan de opzet van het programma is dat de scholen (in afstemming met stakeholders) in de lead zijn; zij weten tenslotte het beste wat hun leerlingen nodig hebben. De VO-raad maakt zich hard voor ruimte en tijd voor scholen om de middelen op een goede manier in te kunnen zetten, voor het structureel maken van een deel van de middelen (regeerakkoord), en voor een solide en duidelijke verantwoording en monitoring van het programma.

Onlangs is de bestedingstermijn van het NPO met twee jaar verlengd. Door de aanvankelijk strenge quarantaineregels en de vele besmettingen van leerlingen en personeel hebben de scholen er ook dit schooljaar weer de handen vol aan om het reguliere onderwijs zo goed mogelijk draaiende te houden. Hierdoor komen scholen soms maar beperkt toe aan het uitvoeren van het NPO-programma en het inlopen van vertragingen. Ook kampen scholen met het vinden van het benodigde extra personeel. Het gevolg hiervan is dat plannen deels zijn getemporiseerd of uitgesteld. Wij vinden het daarom goed dat scholen die dat nodig hebben, meer tijd kunnen nemen.

Structurele middelen

De wens bij scholen is groot om zoveel mogelijk in te zetten op duurzame verbeteringen van het onderwijs. Het NPO betekent weliswaar een forse investering in het onderwijs, maar deze is wel incidenteel en kent daarmee zijn beperkingen. Ook incidentele middelen kunnen ingezet worden om duurzame verbeteringen te realiseren, maar er zijn uitdagingen in het onderwijs, zoals het lerarentekort, die structurele aandacht en investeringen vragen. De VO-raad is in gesprek met het nieuwe kabinet over welke middelen structureel gemaakt kunnen worden. 

Solide monitoring 

Een solide en duidelijke verantwoording en monitoring van het programma is belangrijk zodat er geen discussie kan ontstaan over (een goede) besteding van de middelen.

Woordvoerder (voor perscontacten, tel: 06 10 79 42 10)

Linda Zeegers

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2