Wat zijn aandachtspunten voor de VO-raad?

De VO-raad vindt het Nationaal Programma Onderwijs een erkenning van de grote uitdagingen waarvoor het onderwijs zich gesteld ziet. Goed aan de opzet van het programma is dat de scholen in de lead zijn; zij weten tenslotte het beste wat hun leerlingen nodig hebben. De VO-raad maakt zich verder hard voor ruimte en tijd voor scholen om de middelen op een goede manier in te kunnen zetten, voor het structureel maken van een deel van de middelen, en voor een solide en duidelijke verantwoording en monitoring van het programma.

Structurele middelen

De wens bij scholen is groot om zoveel mogelijk in te zetten op duurzame verbeteringen van het onderwijs. Het NPO betekent weliswaar een forse investering in het onderwijs, maar deze is wel incidenteel en kent daarmee zijn beperkingen. Ook incidentele middelen kunnen ingezet worden om duurzame verbeteringen te realiseren, maar er zijn uitdagingen in het onderwijs, zoals het lerarentekort, die structurele aandacht en investeringen vragen. Zodra het kan, gaat de VO-raad in gesprek met een nieuw kabinet om zicht te krijgen op welke middelen structureel kunnen worden. Ook gaan we in gesprek met een nieuw kabinet over het over langere tijd uitsmeren van de aangekondigde middelen, zodat het bijvoorbeeld realistischer wordt om extra personeel (bijvoorbeeld leerlingbegeleiders of coaches) aan te nemen.

Solide monitoring 

De VO-raad stuurde in aanloop naar een debat van 7 juni jl. in de Tweede Kamer een brief, waarin we ervoor pleiten het NPO te verbinden aan structurele investeringen in het onderwijs. Daarnaast vinden we het belangrijk dat goed wordt afgesproken hoe de doelen van het programma precies worden geformuleerd en hoe de beoordeling van de resultaten daarna plaatsvindt (monitoring), zodat er geen discussie kan ontstaan over (een goede) besteding van de middelen. 

Woordvoerder (voor perscontacten, tel: 06 10 79 42 10)

Linda Zeegers

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2