Schoolanalyse en schoolprogramma

Schoolscan

Scholen hebben vorig jaar een analyse gemaakt van wat er op leerling- en schoolniveau nodig is en op basis daarvan een schoolprogramma ontwikkeld. Van alle scholen wordt nu, in het voorjaar van 2022, verwacht dat zij het eerste NPO-jaar evalueren en de ontwikkeling van hun leerlingen monitoren, om op basis daarvan in gesprek met bestuur, gemeente, ouders en anderen, waar nodig de aanpak bij te stellen voor het schooljaar 2022/2023. Scholen kunnen hiervoor het stappenplan voor de actualisering van de schoolscan gebruiken. 


​‘Menukaart’

Scholen kunnen in hun programma kiezen uit een lijst van (aannemelijk) effectieve interventies, de zogenaamde ‘menukaart’ . Het gaat hierbij om interventies op cognitief én sociaal-emotioneel vlak. Ook zijn er interventies gericht op het stimuleren van de executieve vaardigheden, zoals plannen en samenwerken. 

Sinds 1 april is het geactualiseerde overzicht van interventies te vinden op de website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)


​Monitoren en evalueren

Meer weten over hoe je de uitvoering van het programma goed evalueert en monitort? Op de website van het NPO is hier informatie over te vinden. 

Woordvoerder (voor perscontacten, tel: 06 10 79 42 10)

Linda Zeegers

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2