Wat speelt er?

Vrijwel alle scholen hebben te maken met pesten. Uit recente cijfers van het ministerie van OCW (september 2018) blijkt dat 5% van de vo-leerlingen wordt gepest. Daarnaast worden veel scholen geconfronteerd met discriminatie, wat vaak uitmondt in pesten; leerlingen worden uitgescholden, buitengesloten of mishandeld omwille van bijvoorbeeld hun geloof, etnische afkomst of seksuele voorkeur. Een specifiek aandachtspunt is de toename van pesten via internet en social media.

Pesten en discriminatie zijn ernstige en hardnekkige problemen; het aanpakken en voorkomen ervan is geen gemakkelijke opgave. Deze problemen staan scherp op het netvlies van scholen en zij werken er hard aan om – samen met andere verantwoordelijken zoals ouders en gemeenten – pesten en discriminatie tegen te gaan. Vrijwel alle scholen voeren hier beleid op, zowel preventief – bijvoorbeeld via voorlichting over de gevolgen van pesten/discriminatie en burgerschapsonderwijs – als reactief.

Sinds augustus 2015 zijn scholen via de wet Veiligheid op school verplicht pestgedrag actief aan te pakken.