Standpunt en lobby

Volgens voorzitter van de VO-raad Paul Rosenmöller geeft het plusdocument een beter beeld van de leerling: “Een diploma met alleen een cijferlijst geeft geen volledig beeld. Leerlingen hebben meer geleerd en gedaan dan op de cijferlijst staat waarmee ze de school verlaten.”

Het diploma en de cijferlijst laten aan het einde van zijn schoolcarrière zien wat de leerling geleerd heeft. Maar er is meer. Scholen besteden ook veel aandacht aan de brede vorming van leerlingen. Het is belangrijk om dat zichtbaar en tastbaar te maken. Het plusdocument is hiervoor een goed instrument.

In het sectorakkoord VO 2014 is daarom afgesproken om leerlingen een plusdocument mee te geven naast hun diploma. Het plusdocument is een verzamelstaat van wat de leerling heeft ondernomen op het gebied van de brede vorming. Het is bedoeld om de leerling in staat te stellen zo goed mogelijk de eigen brede vorming en talenten te tonen en te onderbouwen.

Een groot aantal scholen heeft in de afgelopen jaren ervaring opgedaan met de invoering en invulling van hun plusdocument. Om te komen tot een vergelijkbare aanpak van het plusdocument heeft de VO-raad met scholen en vervolgopleidingen vele gesprekken gevoerd. Op basis van onder andere deze gesprekken en enquêtes onder scholen zijn uitgangspunten van het plusdocument geformuleerd. 

Belangrijke inzichten zijn:

  • Belangrijk is dat scholen hun eigen keuzes kunnen maken en eigen invulling kunnen geven aan een plusdocument. Er komt daarom geen landelijk format of gestandaardiseerd document (zoals het diploma).
  • Belangrijk is dat scholen alle leerlingen een plusdocument meegeven én leerlingen die van huis uit wat minder worden gestimuleerd, extra ondersteuning bieden door middel van het plusdocument.
  • Belangrijk is dat het plusdocument door leerlingen als positieve stimulans wordt ervaren en dat het niet de prestatiedruk verhoogt. Er komen daarom geen cijfers, beoordelingen of minpunten op een plusdocument.
  • Belangrijk is dat de leerling trots is op wat hij heeft gedaan en dat document de leerling inzicht biedt in zijn/haar talenten. Het is daarom geen selectiemiddel voor het vervolgonderwijs maar een reflectie- en matchingsinstrument.


Standpunten plusdocument regelmatig in de media

De VO-raad is als belangenbehartiger voor scholen regelmatig in de media te zien en te horen, ook over het plusdocument:

In het AD: Leerling krijgt uitgebreid 'cv' bij diploma

Op BNR: ‘Naast cum laude-diploma meer nodig om leerlingen uit te dagen

In diverse media: 'Met maatwerkdiploma gaan we echt recht doen aan de talenten van leerlingen'

Senior beleidsadviseur eigentijds onderwijs, onderwijstijd, overgang naar ho, internationalisering

Carolien Hueting

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2